EPB-verslaggever

Een deskundige keuring van uw EPB.

Startverklaring, EPB-aangifte én advies

Onze erkende EPB-verslaggevers staan voor u klaar om uw startverklaring en EPB-aangifte deskundig en correct op te stellen. Voor aanvang van (ver)bouwwerken meten ze de staat van de energieprestatie en het binnenklimaat op, nadien volgt een nieuwe meting die de vooruitgang ervan vaststelt. Ook alle benodige documenten in verband met installaties en ventilatie verzamelen onze EPB-deskundigen zorgvuldig in het dossier. Daarnaast geven ze met plezier advies om uw EPB te optimaliseren.

Voor wie?

We bieden de service van EPB-keuring aan als onderaannemer voor grotere bedrijven of projectontwikkelaars, en voor particulieren. Een EPB-aangifte door een erkend deskundige is immers verplicht bij elke grootschalige renovatie en bij nieuwbouwprojecten. M-Desk zet daarbij in op nauwkeurigheid, correctheid en efficiëntie.

Particulier

In onderaanneming

Reach out!

Deskundige partner nodig?

We maken met plezier tijd vrij om te bekijken hoe we u kunnen bijstaan in de realisatie van grootschalige projecten of bescheiden (ver)bouwplannen.