Regularisatie bouwovertreding

Alles voor de aanvraag van stedenbouwkundige vergunningen.

Regularisatievergunning bij bouwmisdrijf

Regularisatie van bouwovertredingen kan nuttig zijn in heel wat scenario’s. U vermijdt er niet enkel hoog oplopende boetes mee, maar verzekert ook dat toekomstige werken aan uw woning of gebouw makkelijker worden goedgekeurd. Ook bij verkoop is bouwmisdrijven regulariseren een goed idee, alleen is het niet altijd een eenvoudig proces.

Stedenbouwkundige vergunning bij gemeente

Om een bouwovertreding te kunnen rectificeren moet een aanvraag voor stedenbouwkundige vergunning worden ingediend bij de gemeente. In sommige gevallen is bijkomend ook een omgevingsvergunning nodig. In beide gevallen verwacht de gemeente een dossier dat alle informatie bevat over de bouwovertreding, samen met tekeningen die een duidelijk beeld geven van de uitgevoerde werken.

M-Desk helpt niet alleen als bouwkundig tekenaar, maar ondersteunt de volledige aanvraag door dossiers samen te stellen en te bezorgen aan de bevoegde instanties. Uw regularisatievergunning is in veilige handen bij ons.

Reach out!

Deskundige partner nodig?

We maken met plezier tijd vrij om te bekijken hoe we u kunnen bijstaan in de realisatie van grootschalige projecten of bescheiden (ver)bouwplannen.